Generelle vilkår for deltagelse i konkurrencer hos Frk. Lillevik

Med mindre andet er tilkendegivet, er deltagelsen gratis, og hver person kan kun deltage én gang. 

Konkurrencer har kun til formål at være underholdende. Deltagere kan ikke efterfølgende rette krav mod Frk. Lillevik.

Alle konkurrencevindere offentliggøres på vores facebookside. Frk. Lillevik forbeholder sig ret til at offentliggøre navn og billede på vinderen af en konkurrence på facebook.  

Præmier, der ikke er afhentet 2 uger efter de er vundet, går tabt og forbliver Frk. Lilleviks ejendom. I forbindelse med afhentning af præmier kan Frk. Lillevik kræve fremvisning af gyldig billedlegitimation og fremvisning af selve konkurrencen og din profil på facebook, hvor det fremgår, at det er dig der har vundet.

Ansatte hos Frk. Lillevik og deres husstande må ikke deltage i konkurrencer. 

Deltagelse efter efter sidste deltagelsesfrist vil ikke komme i betragtning. Det er alene Frk. Lillevik der afgør om en tilmelding, er modtaget rettigdigt og kan godkendes. 

Det er deltagerens eget ansvar, at kontrollere om man har vundet og at afhente præmien. Præmier sendes ikke, heller ikke for vinderens egen regning. Frk. Lillevik kan ikke holdes ansvarlig for problemer med konkurrencer uanset hvilken fejl eller udfordring der er opstået.

Konkurrencedeltagere accepterer, at Frk. Lillevik må eksponere navn og facebookprofil. Deltagerne accepterer, at ens navn vil kunne blive brugt i forbindelse med promovering, og at dette sker uden nogen som helst form for vederlag.

Gevinster kan ikke ombyttes til kontanter.

Ved deltagelse i en konkurrence hos Frk. Lillevik, er man indforstået med konkurrencereglerne.

Frk. Lillevik forbeholder sig ret til at afslutte konkurrencer uden forudgående varsel. Frk. Lilleviks afgørelse i forbindelse med konkurrencer er endelig.